piatok 12. decembra 2014

Športový klub AQUATICA bol registrovaný do zoznamu prijímateľov 2% na rok 2015

Dňa 11. 12. 2014 bolo občianske združenie Športový klub AQUATICA zapísané do registra oprávnených právnických osôb na prijímanie 2% podielu zaplatenej dane z príjmu za zdaňovacie obdobie roku 2014. Ďakujeme všetkým, ktorí nás v minulosti podporili a veríme, že opäť poukážete 2% v prospech Športového klubu AQUATICA.
Náš klub získal v priebehu roka 2014 na majstrovstvách SR v synchronizovanom plávaní 1 zlatú medailu, 3 strieborné a 6 bronzových. 
Poukázaním 2% podporíte nielen atraktívny šport, ale najmä umožníte športovať a zmysluplne využívať voľný čas detí v seneckom okrese.
Podporiť nás môžete aj finančným darom poukázaným na účet 20267634/6500.