streda 6. novembra 2013

Pravidlá plávania 2013


Pravidlá plávania aktualizované po kongrese FINA – MS Barcelona /ESP/ 2013. Schválené Výkonným výborom SPZ dňa: 06.11.2013, ktorými sa rušia a nahrádzajú Pravidlá plávania z roku 2005 v znení ich zmien a doplnkov vrátane výkladov jednotlivých ustanovení.
Pravidlá plávania