štvrtok 19. septembra 2013

Figúry pre mladšie žiačky 2013-2017

Záväzné figúry

1. Ballet Leg Single 1,6

2. Barracuda 2,0

1. skupina

Oceanita 1,9

Surface prawn 1,6

2. skupina

Kip 1,8

Walkover Front 2,1

3. skupina

Tower 1,9

Swordfish Straight Leg 2,0