piatok 12. apríla 2013

Tlačivá na poukázanie 2 % z dane za rok 2012

Ďakujeme všetkým, ktorí nás v minulosti podporili a veríme, že opäť poukážete 2% v prospech Športového klubu AQUATICA.
Najneskôr do 30.apríla 2013 pošlite/doručte formuláre (Potvrdenie o zaplatení dane + Vyhlásenie o poukázaní sumy) miestne príslušnému daňovému úradu.

Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% (3 %) zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 50 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, ktorej bolo za zdaňovacie obdobie vykonané ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti
Údaje potrebné na poukázanie 2%:
Obchodné meno (Názov): Športový klub AQUATICA
Právna forma: Občianske združenie
IČO/SID: 30795885
Sídlo: Svätoplukova 24, 900 27 Bernolákovo

Tlačivá pre zamestnancov: Vyplnené Vyhlásenie za rok 2012 (.rtf)