štvrtok 13. decembra 2012

Športový klub AQUATICA bol zaregistrovaný do zoznamu prijímateľov 2% na rok 2013

Dňa 13. 12. 2012 bolo občianske združenie Športový klub AQUATICA zapísané do registra oprávnených právnických osôb na prijímanie 2% podielu zaplatenej dane z príjmu za zdaňovacie obdobie roku 2012. Ďakujeme všetkým, ktorí nás v minulosti podporili a veríme, že opäť poukážete 2% v prospech Športového klubu AQUATICA.
Náš klub získal v priebehu roka 2012 na majstrovstvách SR v synchronizovanom plávaní 3 zlaté medaily, 1 striebornú a 4 bronzové. Tieto krásne výsledky sú o to cennejšie, že deti trénujú v malých hotelových bazénoch bez akejkoľvek finančnej podpory štátu, kraja či obce.
Poukázaním 2% podporíte nielen atraktívny šport, ale najmä umožníte športovať a zmysluplne využívať voľný čas detí v seneckom okrese.
Podporiť nás môžete aj finančným darom poukázaným na účet 20267634/6500.