nedeľa 10. júna 2012

Letný kemp synchronizovaného plávania 2012

Dátum konania: 2.7. až 6.7. 2012 (4 dni)
Miesto konania: plaváreň a telocvičňa IUVENTA, Karloveska 64, Bratislava
Organizuje: Trénersko-metodická komisia pri Slovenskom zväze synchronizovaného plávania SPF v spolupráci s FTVŠ
Obsah: nácvik technických prvkov synchronizovaného plávania
            tanečná príprava
            kondičná príprava
            tréningový proces na suchu a vo vode formou hry
            denne od 8,00 do 16,00 hod
Cena Eur 75,-
         možnosť prihlásiť sa aj na jednotlivé dni Eur 20,- na 1 den
         V cene nie sú zahrnuté obedy (Eur 3,-/obed)
Ohľadne ďalších detailov kontaktujte synchrosvk@gmail.com Prihláška