streda 1. júna 2011

Zápisy do ZUŠ 2011

Všetkým členkám odporúčame štúdium tanečného odboru na niektorej zo ZUŠ :

SZUŠ R. Madarászovej - prijímacie skúšky do tanečného, výtvarného, hudobného a hudobno-dramatického odboru (muzikál)
16.6.2011 A 17.6.2011 od 14,00 do 18,00

TO, HO, HDO - ZŠ s VJM maďarským, (oproti katolíckemu kostolu), 2.poschodie
VO - Kultúrny dom v Senci, priestory SZUŠ 1. poschodie


Riaditeľstvo Základnej umeleckej školy v Senci, Fándlyho 20 Vám oznamuje, že prijímacie skúšky do hudobného, tanečného, výtvarného a literárno-dramatického odboru budú v dňoch 16.6. a 17.6.2011 od 14.00 do 18.00 hodiny v budove školy.

Riaditeľstvo Základnej umeleckej školy v Bernolákove oznamuje, že ZÁPIS nových žiakov do Základnej umeleckej školy v Bernolákove bude v dňoch 20. a 21.júna od 13:00 do 18:00 hod. v klavírnej triede na prízemí ZŠ.