piatok 15. apríla 2011

POZVÁNKA na letný kemp synchronizovaného plávania

Dátum konania: 1.7. , 4.7. a 6. až 8.7. 2011

Miesto konania: plaváreň a telocvičňa Lafranconi Bratislava

Organizuje: TMK pri Slovenskom zväze synchronizovaného plávania v spolupráci s FTVŠ

Obsah:
  • nácvik technických prvkov synchronizovaného plávania
  • tanečná príprava
  • kondičná príprava
  • tréningový proces na suchu a vo vode formou hry denne od 8,00 do 16,00 hod
Cena Eur 90,-
možnosť prihlásiť sa aj na jednotlivé dni Eur 20,- na 1 den
V cene nie sú zahrnuté obedy (Eur 3,-/obed)

Presný časový rozvrh a čo si treba priniesť na kemp bude k dispozícii po obdržaní prihlášky 2 týždne pred kempom.
Ohľadne ďalších detailov kontaktujte synchrosvk@gmail.com
Pozvánka
Prihláška