utorok 18. januára 2011

Tlačivá na poukázanie 2% z dane za rok 2010

1. Daňové priznanie pre právnické osoby za rok 2010
(obsahuje Vyhlásenie)

2. Daňové priznanie pre fyzické osoby za rok 2010 - typ A
(obsahuje Vyhlásenie)

3. Daňové priznanie pre fyzické osoby za rok 2010 - typ B
(obsahuje Vyhlásenie)

Tlačivá pre zamestnancov:
Vyplnené Vyhlásenie (.rtf)
Vyhlásenie (.rtf)
Poučenie na vyplnenie Vyhlásenia
Potvrdenie o zaplatení dane (.rtf)
Ročné zúčtovanie preddavkov na daň (.rtf)

Do tlačív dopíšte prosím údaje o prijímateľovi :
Obchodné meno alebo názov : Športový klub AQUATICA
Sídlo: Svätoplukova 24, 900 27 Bernolákovo
Právna forma: Občianske združenie
IČO: 30795885
Do kolónky "Rok" (hore v tlačive Vyhlásenia) sa tento rok uvádza 2010 (zdaňovacie obdobie, za ktoré ste zaplatili daň).