nedeľa 15. augusta 2010

Povinné figúry a prvky voľnej zostavy

Povinné figúry a prvky voľnej zostavy 1. časť


Povinné figúry a prvky voľnej zostavy 2. časť


Povinné figúry a prvky voľnej zostavy 3. časť


Povinné figúry a prvky voľnej zostavy 4. časť