pondelok 14. júna 2010

Zápisy a prijímacie skúšky do ZUŠ

Naším členkám a novým záujemkyniam odporúčame štúdium tanečného odboru na niektorej zo ZUŠ.
Do Súkromnej ZUŠ R.Madarászovej-Rovňákovej v Senci sa môžete prihlásiť 17. a 18. júna 2010 od 14.00 do 18.00 hod. na 1. posch. v budove ZŠ Alberta Molnára Szencziho na Námestí Alberta Molnára Szencziho 2. Do TO prijímajú deti od 4 rokov. Zápisné je 10 eur.
Prijímacie skúšky do ZUŠ v Senci sa uskutočnia 17. a 18. júna od 14.00 do 18.00 hod. v budove ZUŠ Fándlyho 20. Do TO prijímajú deti od 5 rokov.
Zápis do ZUŠ v Bernolákove sa uskutoční 21. a 22. júna 2010 od 13.00 do 18.00 hod. v klavírnej triede na prízemí ZUŠ na Školskej 1.