nedeľa 21. marca 2010

Pozvánka na letný kemp synchronizovaného plávania

Dátum konania: 1.a 2.7. – 6. až 9.7. 2010

Miesto konania: plaváreň a telocvičňa Lafranconi Bratislava

Organizuje: TMK pri Slovenskom zväze synchronizovaného plávania
v spolupráci s FTVŠ

Obsah:
  • nácvik technických prvkov synchronizovaného plávania
  • príprava spoločnej zostavy
  • tanečná príprava
  • kondičná príprava
  • tréningový proces na suchu a vo vode formou hry
denne od 8,00 do 16,00 hod

Cena Eur 97,-
možnosť prihlásiť sa aj na jednotlivé dni Eur 19,- na 1 den
V cene nie sú zahrnuté obedy (Eur 3,-/obed)

Presný časový rozvrh a čo si treba priniesť na kemp bude k dispozícii po obdržaní prihlášky 2 týždne pred kempom.

Ohľadne ďalších detailov kontaktujte synchrosvk@gmail.com alebo: 0903 789 202 - Jana Mezovská, predseda TMK