štvrtok 7. mája 2009

Pozvánka

Prezident Slovenskej plaveckej federácie pán Jozef Bazálik
a
riaditeľ športovej školy pán Vladimír Miller

si Vás dovoľujú pozvať na informačné stretnutie o možnosti štúdia
na 8 ročnom gymnáziu, športovej škole v Bratislave od septembra 2009.
Tréningový proces – synchronizované plávanie - je súčasťou vyučovacieho procesu. Vzdelávanie a športová aktivita je finančne podporovaná Ministerstvom školstva.

Vážení rodičia, srdečne Vás pozývame na stretnutie,
na ktorom mate možnosť oboznámiť s podmienkami štúdia Vašej dcéry. Stretnutie sa uskutoční v Dome športu, Junácka ul. v pondelok, 11. mája 2009 o 17,00 hod.
Viac o športovom gymnáziu v Bratislave na http://www.sportgymba.sk/