pondelok 1. septembra 2008

Kalendár 2008/2009

Školský rok 2008/2009
Prvý polrok sa začína 1. septembra 2008. Vyučovanie sa začína 2. septembra 2008 (utorok) a končí sa 29. januára 2009 (štvrtok). Druhý polrok sa začína 1. februára 2009 a končí sa 30.júna 2009. Vyučovanie sa začína 2. februára 2009 (pondelok) a končí sa 30. júna 2009 (utorok).
Jesenné prázdniny
sa začínajú 30. októbra 2008 a končia sa 31. októbra 2008. Vyučovanie sa začína 3. novembra 2008 (pondelok).
Vianočné prázdniny
sa začínajú 22. decembra 2008 a končia sa 7. januára 2009. Vyučovanie sa začína 8. januára 2009 (štvrtok).
Polročné prázdniny
sú 30. januára 2009. Vyučovanie sa začína 2. februára 2009 (pondelok).
Jarné prázdniny
16. februára – 20. februára 2009.
Veľkonočné prázdniny
sa začínajú 9. apríla 2009 a končia sa 14. apríla 2009. Vyučovanie sa začína 15. apríla 2009 (streda).
Letné prázdniny
sa začínajú 1. júla 2009 a končia sa 31. augusta 2009.