štvrtok 31. augusta 2006

Športový klub AQUATICA hľadá budúce akvabely

Jediný mimobratislavský klub, ktorý sa venuje synchronizovanému plávaniu, prijíma do svojej prípravky dievčatá narodené v rokoch 1996-98, ktoré vedia preplávať minimálne 25 m ľubovoľným plaveckým spôsobom. Šikovné a snaživé dievčatá, ktoré prejavujú spontánny záujem o synchronizované plávanie sa môžu prihlásiť počas celého septembra vždy v pondelok o 16 h v priestoroch bazéna Hotela Zátoka (Slnečné jazerá - Sever v Senci). Vítané sú aj deti s chybným držaním tela a skoliózou. Tréningy pod vedením kvalifikovanej trénerky sú zamerané na zdokonalenie techniky plávania, zvládnutie základov techniky synchronizovaného plávania a všestranný rozvoj pohybových schopností. O kvalitnej práci v klube svedčí aj fakt, že už počas druhej sezóny existencie klubu naše akvabely získali bronzové medajly na majstrovstvách SR v kategórii starších žiačok. Viac informácií si môžete prečítať na našej webstránke, na ktorú sa dostanete aj z menu ŠPORT stránky obce Bernolákovo, ktorú si môžete pozrieť aj na termináli pred Obecným úradom v Bernolákove.